Farmářské trhy má i Plzeň a získaly si hned velkou oblibu u občanů Plzně.

Historicky první Plzeňské farmářské trhy se uskuteční v sobotu 29. května 2010 na nádvoří hotelu Gondola (Pallova 12, u Mlýnské strouhy, Plzeň) od 8 do 13 hodin. Pořádá je občanské sdružení ENVIC ve spolupráci s hotelem Gondola za finanční podpory Nadačního fondu Zelený poklad. Farmářské trhy se budou konat na stejném místě až do října 2010 vždy poslední sobotu v měsíci (26.6., 28.8., 25.9., 30.10. – vyjma měsíce července). Plzeňské farmářské trhy jsou součástí projektu Plzeň 2015 (www.plzen2015.cz).

Farmářské trhy – fenomén současného spotřebního chování

Čeští spotřebitelé si začínají uvědomovat, že potraviny nelze vybírat jen na základě ceny. Stále více se zajímají o to, kdo je vyrábí, za jakých podmínek a s jakou environmentální náročností. Proto se častěji přiklánějí k potravinám místního charakteru s dohledatelným původem. Farmářské trhy jsou proto ideálním místem, kde lze nakoupit široký sortiment potravin přímo od farmářů, kteří je vyrábějí, co nejblíže místa prodeje. „Na Plzeňských farmářských trzích se může veřejnost těšit na prodej sezónní zeleniny a ovoce, mléčných i masných výrobků, výtečného pečiva i rukodělných výrobků místního a tuzemského původu“, dodává Tomáš Popp koordinátor projektu z o.s. ENVIC. Sortiment se bude měnit v závislosti na ročním období a momentální nabídce konkrétních farmářů.

Farmářské trhy Plzeň -Výběr potravin ovlivňuje kvalitu životní prostředí

Potraviny a jídlo jednak přímo udržují lidské tělo při životě, ale také působí na naše životy. Formují příbuzenské vazby a ovlivňují život komunit, ekonomické a ekologické systémy. Výroba a spotřeba potravin ovlivňuje tedy nejen lidské zdraví, ale i životní prostředí a formuje sociální vazby. „Plzeňské farmářské trhy by měly přispět ke zvýšenému zájmu o místní potraviny, které nejsou převážené tisíce kilometrů, mají vyšší kvalitu a jsou alternativou k anonymním produktům ze supermarketů. Jde nám o to konkrétním potravinám vtisknout tvář a spotřebitele propojit s lidmi, kteří pro ně s láskou a péčí pěstují a zpracovávají ty nejkvalitnější potraviny“, dodává Popp. Dle údajů Českého statistického úřadu bylo například v prvním čtvrtletí roku 2010 do České republiky dovezeno zhruba 59 000 tun mléčných výrobků a naopak vyvezeno necelých 182 500 tun. Podobné přesuny potravin jsou zcela zbytečné a samozřejmě významně zatěžují životní prostředí.

Místní výrobky ze západu Čech a Šumavy
Hlavním tématem prvních trhů budou místní produkty. Své výrobky budou prodávat i držitelé značky Místní výrobky ze západu Čech a držitelé značky Šumava – originální produkt (větší podíl vystavovatelů s touto značkou je očekáván na druhých trzích – 26.6.). Proběhnou i dvě besedy na téma místní výrobky a prezentace zmíněných značek.

Plzeňské trhy také na internetu
Jako jeden z nástrojů informování veřejnosti jsme připravili internetové stránky www.plzensketrhy.cz, kde lze najít nejen informace o aktuálních trzích, o environmentálních aspektech výroby potravin, spotřebitelských preferencích apod. Součástí stránek je také aktualizovaný katalog vystavovatelů, který je doplňován dle průběhu jednání s jednotlivými farmáři (vystavovateli). Každý vystavovatel na nich má prostor pro prezentaci, což mu umožňuje navázat nové kontakty i příležitosti.